اخبار برگزیده

سقوط نرم

یک روزی در محله ما یک مردی بود که خیلی بزرگوار بود. از آنهایی که یک شهر روی اسمش قسم می خوردند.اسمش حاج قربان بود و همه هم به همین اسم صدایش می زدند.در اینجا و اکنون نمی خواهم وصف حال و سجایا و کمالات کنم از حاج قربان اما یک حرفش را میخواهم بگویم: 

می گفت مهمان حرمت دارد. اگری خون پسرم را بریزد و همان دم به من پناه آورد و مهمانم شود تا زمانی که در خانه ی من است حرمتش را نمیریزم ! و انصافا نمی ریخت.

این را  تا اینجا نگه دارید.

حالا یک بازیگر خانم بلند شده رفته یک شهر دیگر مهمان اهالی آن شهر! یک بازیگری که تا توانسته اعتبار خریده برای فرهنگ این مملکت!و یک عده به او شدیدا بی حرمتی د! و اما جمعه شهر خواسته به خاطر ورود او عزای عمومی اعلام کند!

حالا از اینکه این داستان در ذات خنده دار است و به این بلاهت باید خندید یا گریید قضاوتش بماند برا شما.

اما اگر قرار باشد برای چیزی عزای عمومی اعلام شود شک نکنید سقوط انسانیت و مروت و بیداد تزویز و تزویر و تزویر قطعاً در اولویت هستند...


پی نوشت

1.فاطمه معتمد آریا تنها نیست. 

2.حالا همین ها که رگ تعصبشان ورغُلُمبیده تا اکنون که من دارم اینرا مینویسم نشده تا حالا در برابر غارت و چپاول و فساد وفلان  و بهمان جیک هم بزنند! اما یهو احساس خطر منافع خوشان را که کنند  و لازم ببینند آب را گل آلود کنند! حتی بهانه پرواز پشه در هوا شهر میتواند دلیل قانع کننده ای برایشان باشد تا در دوثانیه شهر را بهم بریزند! این را میگویند مکتب شعبان بی مخیسم! و کلا پیروان زیادی هم دارد این مکتب در طول تاریخ ایران.

3.مهمان اگر دشمن خونی هم که باشد باز مهمان است!

4.شما که تا اینجا خواندید اصلش را هم بخوانید. 


سقوط نرم

Stamp Collapse in Soft Lithography Langmuir (ACS Publications)Jun 29 2005 We have studied the so called roof collapse in soft lithography Roof collapse is due to the adhesion between the PDMS stamp and substrate   Searching for soft relativistic jets in core collapse supernovae with While GRB neutrinos would be produced in high relativistic jets core collapse SNe might host soft relativistic jets which become stalled in the outer layers of the  Simulating the Entropic Collapse of Coarse Grained ChromosomesJul 10 2014 Condensed Matter > Soft Condensed Matter Title: Simulating the Entropic Collapse of Coarse Grained Chromosomes Authors: Tyler N Collapse of indentation data : Surface tension and contact with soft Nov 7 2013 Figure 3: Collapse of indentation data From Surface tension and contact with soft elastic solids Robert W Style ; Callen Hyland ; Rostislav  Sclereid cells prevent soft tissue collapse: plants AskNatureSummary: "Sclereids are also cells with thick lignified walls They are grouped with fibres under the general term sclerenchyma They differ from fibres in  The suppression of direct collapse black hole formation by soft X ray May 21 2015 Abstract The origin of supermassive black holes (SMBHs) in galactic nuclei is one of the major unsolved problems in astrophysics

سقوط نرم

سقوط نرم

 

Sclereid cells prevent soft tissue collapse: plants - AskNature

Severe collapse of the rostral soft palate as a source of abnormal Jan 5 2010 Severe collapse of the rostral soft palate as a source of abnormal respiratory noise in six ponies and horses K J Allen* ; J G Lane ; N S   Make the flesh soft Enjoy asymmetry Collapse int Lewis MajorMar 19 2013 Make the flesh soft Enjoy asymmetry Collapse into water Collapse up Receive movement from far away from outside the walls of this room

"Collapse of triangular channels in a soft elastomer" by Daniel

Igloo Collapse & Cool 12 Can Soft Sided Cooler (59757) Coolers Shop Igloo Collapse & Cool 12 Can Soft Sided Cooler (59757)Self propelled particles with soft core interactions: patterns stability Mar 17 2006 Self Propelled Particles with Soft Core Interactions: Patterns Stability and Collapse M R D'Orsogna 1 Y L Chuang 1 2 A L Bertozzi 1 and  لبه فردا فیلیموشبیه تجربه ای که با ترمیناتور ۲ داشتیم؛ اینبار ولی به جای دست و پا زدن مرد جیوه ایِ در حال مرگ، یاد نگاه خیره تام کروز به امیلی بلانت می افتید یا سقوط نرم و آهسته  Chart: collapse of American soda consumption Business InsiderMar 10 2016 The epic collapse of American soda consumption in one chart per capita consumption of traditional carbonated soft drinks has declined in the  Android: Layout collapse when soft keypad comes and action bar is This worked for me: <activity android:name=" UserRegistration" android: windowSoftInputMode="adjustNothing"> </activity> 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها